5S to jedno z tych narzędzi lean management, które wdrażane są jako pierwsze. W końcu dotyczy ono podstawowej komórki w zakładzie produkcyjnym, stanowiska pracy.

To tutaj wykonywane są najważniejsze czynności, dlatego poświęca się mu dużo uwagi. Na czym polega 5S? Jaka jest jego definicja i co ma wspólnego z filozofią kaizen?

Czym jest narzędzie 5S?

Nazwą 5S określa się narzędzie lean management, którego zastosowanie ma na celu stworzenie dobrze zorganizowanego, ergonomicznego i uporządkowanego stanowiska pracy. Każda z pięciu liter „S” skrótu oznacza inną czynność, która ma nas przybliżyć do tego celu. Dlaczego optymalnie urządzone stanowisko pracy ma tak duże znaczenie? Pozwala na wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję zbędnych procesów. Ponadto, powoduje zwiększenie wydajności i sprawia, że pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za swojej stanowisko pracy.

Rozszyfrowujemy skrót 5S

Jak już powiedzieliśmy powyżej, nazwa 5S pochodzi od pięciu czynności (zasad), które mają nas doprowadzić do uzyskania optymalnego miejsca pracy.

Jakie to zasady?

 1. Sortowanie, nazywane też selekcją. Sortujemy wszystkie narzędzia i rzeczy znajdujące się na stanowisku. Pozostawiamy tylko te, które są niezbędne.
 2. Systematyka. Układamy dostępne narzędzia i przedmioty w odpowiedni sposób.
 3. Sprzątanie. Usuwamy wszelkie zanieczyszczenia.
 4. Standaryzacja. Utrzymujemy stworzone warunki przez cały czas.
 5. Samodoskonalenie. Związane jest ono z filozofią kaizen, zakładającą stałe dążenie do doskonałości, a więc nieustanne szukanie jeszcze lepszych rozwiązań.

5S w praktyce

Wdrożenie czterech pierwszych zasad 5S to dopiero początek. Prawdziwa „walka” rozpoczyna się po kilku tygodniach, gdy zwykle poziom zaangażowania pracowników spada i zaczynają wracać stare nawyki. W tym momencie należy pamiętać o ostatnim punkcie, kaizen.

Jak tego dokonać?
Jakie działania temu służą?

 • Prezentacja wyników oceny i wizualizacja osiąganych rezultatów,
 • Uwidacznianie powstających braków i błędów,
 • Audyt 5S, który po raz pierwszy przeprowadza się zwykle miesiąc po wdrożeniu.
Zasady 5S w lean management
Zasady 5S w lean management

Co ma wspólnego wdrożenie 5S z redukcją marnotrawstwa?

Marnotrawstwem nazywamy wszystkie czynności w procesie, które nie dodają wartości produktowi. Wyróżniamy 7 rodzajów marnotrawstwa: nadprodukcję, oczekiwanie, zbędny transport, niewłaściwe lub nadmierne przetwarzanie, nadmierne zapasy, defekty i niewykorzystane możliwości pracowników. Stworzenie optymalnego stanowiska pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników, oszczędności w czasie, zminimalizowanie ilości błędów i wyeliminowanie nadmiernego przetwarzania.

Kultura lean i wdrożenie 5S

Skuteczne wdrożenie 5S w organizacji może nastąpić przy zachowaniu szeregu warunków, spośród których najważniejsze to:

 • Zaangażowanie kadry zarządzającej,
 • Zaangażowanie pracowników,
 • Niezakłócanie normalnego funkcjonowania organizacji,
 • Porównanie zamierzeń z uzyskanymi rezultatami,Nieustanne dążenie do ulepszania.

Narzędzie 5S w Polsce

Nie ma co ukrywać, że jednym z największych wyzwań pojawiających się podczas wdrażania 5 w Polsce, są bariery kulturowe. W polskiej kulturze organizacyjnej nie mamy tradycji rozwiązywania problemów wspólnie z pracownikami niższego szczebla. Wszelkie audyty odbierane są też przez pracowników jako kontrola i „szukanie winnych”, choć w założeniach lean nie ludzie są „winni” usterkom, ale nieprawidłowo zorganizowany proces.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *